متخصص-اورولوژی

اورولوژی چیست و اورولوژیست کیست؟

اورولوژی و اورولوژیست اورولوژی و اورولوژیست – اورولوژی علمی است که به تشخیص و درمان بیماری های سیستم ادراری تناسلی می پردازد. و اورولوژیست فردی است که با دانش خود به درمان بیماری های دستگاه ادرار و اندام های تناسلی مردان و زنان می پردازد. این دسته از پزشکان می [...]

بیشتر بخوانید
X